Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Thư cảm ơn
Ủy ban vận động  bầu cử Công đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ 6 xin chân thành cảm ơn Quý bậc Trưởng thượng, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí, và quý đồng hương tỵ nạn cộng sản vùng Bắc California  đã có trên 200 đồng hương đến tham dự buổi Lễ công bố Liên danh đắc cử của Ban Đại diện cộng Đồng Việt Nam Bắc California nhiệnm kỳ 6 trong thời gian ngắn nhất  chỉ hơn một tuần lễ. Điều nầy đã nói lên được lòng thương mến và quyết tâm ủng hộ của quý vị. Dù buổi tiệc lớn nhỏ nào cũng không thể nào tránh được hết những thiếu sót kính xin quý vị niệm tình tha thứ cho. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn quý vị ân nhân có tấm lòng vàng đã ủng hộ cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc California trong buổi lễ vừa qua, chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ chi tiết và danh sách trong thời gian gần nhất trên báo chí và đài phát thanh của tiếng nói cộng đồng và trên Internet.
Nhân tiện đây chúng tôi xin được kính mời toàn thể  quý vị và Đồng hương  bớt chút thì giờ đến tham dự buổi lễ Tuyên Thệ của TÂN BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CLAIFORNIA NHIỆM KỲ 6 vào chủ Nhật ngày 09 tháng 06 năm 2013  lúc 11:00 giờ trưa tại Tiền Đình Quận hạt Santa clara (70 West Hedding Street San Jose CA 95110).
Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị.
Mạc Văn Thuận
Trưởng ban tổ chức.  

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

L Công B Liên Danh Ɖc C Nhim K 6 Ban Ɖại Din Cng Ɖồng Vit Nam Bc Cali


Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013


Chúc Mừng Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali Nhiệm Kỳ 6


Kính:
Vì lý do bận việc riêng, chúng tôi Hoàng Hoa đã không thể đến dự tiệc Lễ Công Bố và Ra Mắt Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali (VAC-Norcal) nhiệm kỳ 6 được tổ chức vào lúc 11:00 sáng ngày Chúa Nhật 2 tháng 6, 2013 tại nhà hàng Phú Lȃm, San Jose California, USA; do đó, chúng tôi xin được gửi thư Chúc Mừng đến Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ 6 do Ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ tịch để thay cho sự hiện diện của chúng tôi.

Kính chúc Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ 6 nhiều sức khoẻ, đem lại an vui và phồn thịnh cho cộng đồng Việt Nam Bắc Cali và luôn gặt hái mọi thành công về đối nội cũng như đối ngoại.
Trȃn trọng,

Hoàng Hoa
06/01/2013
Trưởng Ban Biên Tập Mạng Xã Hội Sàigòn