Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Thiệp Mời Tham Dự Lễ Công Bố Liên Danh Ɖắc Cử Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng VN Bắc Cali Nhiệm Kỳ 6


Thông Báo Quyết Ɖịnh về Bầu Cử Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali Nhiệm Kỳ 6


THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA-VACNORCAL-
Mailing Address 2299 S. King Rd, San Jose CA 95122-(408) 242-4056,(408) 224-4800-
norcalvacom@yahoo.com- ID C2116650 – 501 ( c )(3) code California

BAN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG –NHIỆM KỲ 6 P.O Box 51235, San Jose, Ca.95151, 408-313-7831, vandongbaucu@rocketmail.com

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

Kính gởi:

- Qúy Đồng Hương trong Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali.,
- Qúy Vị Lãnh Đạo Các Tổ Chức Hội Đoàn Đoàn Thể Người Việt Quốc Gia Bắc Cali.
- Qúy Cơ quan truyền thông Báo Chí
Kính thưa quý vị,

Chúng tôi: BAN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG- NHIỆM KỲ 6- CỘNG ĐỒNG VIETNAM-BẮC CALIFORNIA trân trọng thông báo:
THỨ I – Trong thời gian gần đây Thụ Ủy ứng cử cho Liên Danh ĐOÀN KẾT , ông Đoàn Bỉnh Viên đã thông báo cho Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 6 về tình hình sức khỏe cần phải được tịnh dưỡng và điều trị theo lệnh bác sĩ . Tuy nhiên ông Đoàn Bỉnh Viên đã vẫn cố gắng để theo đuổi cuộc tranh cử. Nhưng cho đến hôm nay chúng tôi đã chính thức nhận được Tâm Thư xin được rút ra khỏi Danh Sách Ứng Cử Viên của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 6 . Do đó hiện tại trong cuộc vận động tranh cử của Ban Bầu Cử chúng tôi chỉ còn lại một liên danh ứng cử duy nhất đó là liên danh QUYẾT THẮNG.
THỨ II –Chúng ta đã biết, tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là một tổ chức có tinh thần tự nguyện và đã có truyền thống lâu dài, đến nay là nhiệm kỳ 6, đây không phải là một cơ quan phục vụ công quyền dân cử, và đến hôm nay chỉ còn lại một Ứng Cử Viên duy nhất của Liên Danh QUYẾT THẮNG. Thật là không hợp tình hợp lý nếu chúng tôi vẫn đeo đuổi kéo dài các thủ tục vận động đơn phương cho một Liên Danh, tiếp tục lợi dụng việc bầu cử để kêu gọi đồng hương đóng góp tài chánh . Do đó BAN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG -NHIỆM KỲ 6- CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :


1/ LIÊN DANH ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 6 CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA là :
LIÊN DANH QUYẾT THẮNG thụ ủy liên danh ông NGUYỄN NGỌC TIÊN

Gồm có :

- Ông NGUYỄN NGỌC TIÊN
- Ông NGUYỄN HỮU NHÂN
- Ông TRẦN NGỌC BẢY
- Ông TRẦN MAI
- Cô LƯƠNG ANH THƯ
- Bà NGUYỄN THỊ MINH TÂM

 2/BA ỨNG CỬ ĐƠN DANH ĐẮC CỬ VÀO BAN GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA NHIỆM KỲ 6 là :
- Ông NGUYỄN MỘNG HÙNG
- Ông PHAN QUANG NGHIỆP

- Ông NGUYỄN VĂN NGHIÊM.
3/Kết quả bầu cử đã đạt được ,do đó chúng tôi sẽ không tổ chức bầu cử vào ngày 16.6.2013 tại các địa điểm như chúng tôi đã thông báo trước kia.
THỨ III – Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 6 chúng tôi sẽ tổ chức lễ giới thiệu Liên Danh đắc cử vào ngày 2 tháng 6 năm 2013 lúc 12 giờ trưa tại Nhà Hàng Phú Lâm San Jose.
THỨ IV – Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng -Nhiệm Kỳ 6- chúng tôi sẽ tổ chức lễ bàn giao và lễ tuyên thệ vào một ngày gần đây để Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali tiếp tục kế hoạch phục vụ Cộng Đồng nhất là các công tác còn đang tiến triển như vụ kiện Brown Act, việc vận động "Nghị Quyết Cấm Cửa VC" tại Thành Phố San Jose và các Thành Phố lân cận ,cũng như công cuộc đấu tranh cho tự do ,dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.
THỨ V- Sau cùng Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 6 trân trọng xác nhận : Trong thời gian qua chúng tôi hoàn toàn không gởi ra bất cứ thư từ nào để kêu gọi đóng góp một cách phi pháp trong việc tổ chức bầu cử.Do đó mong mỏi tất cả qúy vị đồng hương hãy thận trọng trong việc đóng góp để không bị rơi vào các kế hoạch và âm mưu móc túi đồng hương của kẻ xấu.
Trân trọng kinh chào đoàn kết và quyết thắng
San Jose ngày 17 tháng 5 năm 2013

TM. BAN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG-NHIỆM KỲ 6-
TRƯỞNG BAN
MẠC VĂN THUẬN (Đã ký)