Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

HỌP MẶT ƉỒNG HƯƠNG
GÒ CÔNG BẮC CALIFORNIA

Trân trọng kính mời:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Vui lòng bớt chút thì giờ đến tham dự buổi Họp Mặt Ɖồng Hương Gò Công Bắc California được tổ chức:
                  Nhà hàng Dynasty

                  1001 Story Road, #200, San Jose, Ca 95122

Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều

                  Chúa Nhật ngày 26 tháng 8 năm 2012

Ɖȃy là lần đầu tiên có Buổi Họp Mặt Ɖồng Hương Gò Công tại Bắc California, và cũng là dịp để quý vị đồng hương Gò Công và thȃn hữu gặp gỡ thăm hỏi những đồng hương từ phương xa về tham dự hội ngộ tại Bắc California.
Trȃn trọng kinh mời

Ɖồng Hương Gò Công Bắc California


Mọi chi tiết xin liên lạc:
Sơn Gò Công:   408-272-2828 hay 408-668-4262
Huê Dung:        408-712-2978
Ngȃn Hoàng:    408-372-1407
Mary Triều Lê: 408-509-4960
Nguyễn Thị Thuận
Xin yễm trợ $40/Một phần