Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012


Lễ Giỗ lần thứ 66 Linh Mục Trương Bửu Diệp